JUARA LKS TINGKAT PROVINSI BANTEN

JURUSAN TATA BOGA BERHASIL MENJUARAI LKS TINGKAT PROVINSI BANTEN YANG DI WAKIL MAULYA KHOFIFH DAN MANDA ZALIKA